ลงทะเบียนเรียนคอร์ส Tech Leadership

เนื้อหาและรายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เปิดรับทั้งหมด 20 คน

ขณะนี้มีคนลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 20 คน

อยู่ในระหว่างการลงทะเบียน 0 คน

เหลือที่ว่างทั้งหมด 0 คน

คอร์สนี้เต็มแล้ว หากสนใจลงคอร์สหน้า กรุณา Shortlist ในคอร์สหน้ากรุณาส่งข้อความที่ทักมาที่ Facebook messenger หรือรอคิวหากมีคนอยู่ในคิว